Menu
Your Cart

Virax 2950 Sredstvo za odmaševanja radiatorjev in talnega ogrevanja

Virax 2950 Sredstvo za odmaševanja radiatorjev in talnega ogrevanja-Sredstva

Odstranjevalec mulja: (ref. 295025) za radiatorje in talno gretje. Odstranjevanje mulja za ponovno vzpostavitev učinkovitosti ogrevalnega sistema; nekislinska. Združljivo z vsemi kovinami.

Sredstvo je namenjeno za profesionalno uporabo. 

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Opozorilna beseda (CLP): Opozorilo
Stavki o nevarnosti (CLP): H319 - Povzroča hudo draženje oči
Previdnostni stavki (CLP):
P102 - Hraniti izven dosega otrok
P264 - Po rokovanju si temeljito umiti roke
P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči, zaščito za obraz
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem
P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
Varnostni zapiralni čep za otroke: Ni možno
Taktilno opozorilo: Ni možno

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.


KodaOpisUporabaPakiranje295000295020295050kg
295025Odstranjevalec muljaRadiatorji / Talno gretje1 L posoda-ok-1,2Virax 2950 Sredstvo za odmaševanja radiatorjev in talnega ogrevanja
  • Zaloga: Na zalogi
  • Model: 295025
  • Teža:1.20kg
  • SKU:VI295025
  • Znamka: Virax
60,88 €
Brez DDV: 49,90 €
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 60,88 €