Menu
Your Cart

Virax 2950 Sredstvo za odstranjevanje mulja iz talnega ogrevanja

Virax 2950 Sredstvo za odstranjevanje mulja iz talnega ogrevanja-

VIRAFAL® odstranjevalec mulja in alg iz cevi talnega ogrevanja: (ref. 295056) samo za talno gretje. Odstranjuje mulj in alge, ki so prisotne v ogrevanih tleh. Združljivo z vsemi kovinami.

Sredstvo je namenjeno za profesionalno uporabo. 

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Opozorilna beseda (CLP): Nevarne sestavine
Nevarne sestavine: 
: Žveplova kislina, aluminijeva sol (3:2), tetradekahidrat
Stavki o nevarnosti (CLP): H318 - Povzroča hude poškodbe oči
Previdnostni stavki (CLP): 
- P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči, zaščitno obleko
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika
- P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo izdelka ali etiketo
- P102 - Hraniti izven dosega otrok
- P103 - Pred uporabo preberite etiketo

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

KodaOpisUporabaPakiranje295000295020295050kg
295056VIRAFAL® odstranjevalec mulja za talno gretjeTalno gretje1 L Posoda--ok1,4


Virax 2950 Sredstvo za odstranjevanje mulja iz talnega ogrevanja
  • Zaloga: Na zalogi
  • Model: 295056
  • Teža:1.40kg
  • SKU:VI295056
  • Znamka: Virax
46,97 €
Brez DDV: 38,50 €
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 43,21 €